Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

  Harley Davidson Club  LOS LAGARTOS Belgium

DOEL

Onze vereniging heeft tot doel:


Het motorrijden in het algemeen en motortoerisme in het bijzonder te bevorderen – de belangen van motorrijders in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, voor zover deze met het motorrijden verband houden, te behartigen. – onder haar leden en de community daarrond een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.


Alsook het organiseren van evenementen die al of niet aan het motorrijden gerelateerd zijn , zonder winstoogmerk, en met als doel het steunen van goede doelen en sociale projecten. Het betreft hier in het bijzonder – zonder uitsluitsel van enig andere culturele of sociale activiteit – het organiseren van muziekconcerten in open lucht en/of zaal.

            RIJDEN EN REIZEN

EVENEMENTEN